ATX a PREMIUM SMS služby

Internetový marketing

Našim klientům a partnerům poskytujeme nejen možnost tvorby webů a jejich následné monetizace prostřednictvím premium SMS nebo ATX linek, ale můžeme pomoci i se samotnou propagací.

Mezi naše marketingové aktivity na internetu patří zejména tyto činnosti:

Optimaliazce pro vyhledavače

SEO zohledňujeme již při tvorbě webů, kdy je brán zřetel na správné strukturování nadpisů, validní a sémantický kód, vyplnění veškerých meta tagů apod. Optimalizaci provádíme také na již dokončených webových projektech, kdy po dohodě s klientem upravujeme původní kód, strukturu webu, texty atd. Zákazníky umíme dostat na přední místa ve vyhledavačích i na často vyhledávané a konkureční fráze. Důležité je zmínit, že platby zde probíhají pouze za doažené výsledky, přičemž postup je následující.

  • 1. Se zákazníkem vybereme vhodné fráze, na kterých by bylo vhodné zobrazovat se na první straně vyhledávání na seznam.cz resp. google.cz.
  • 2. Na vybrané fráze provedeme optimalizaci a sledujeme pozice webu ve vyhledávání.
  • 3. Pokud se klient umístí na zvolené fráze na první straně, platí níže uvedené ceny:
  •    seznam.cz nebo google.cz 1000 Kč/měsíc/fráze
  •    seznam.cz + google.cz 1500 Kč/měsíc/fráze

Registrace do katalogů

Pro zlepšení pozice webu ve vyhledávání resp. pro zvýšení návštěvnosti je prakticky nutné mít pro daný web dostatek zpětných odkazů. Zpětných odkazů lze docílit registrací webu do katalogů, kterých jsou v ČR řádově stovky. Registrace můžeme provést až do 350 katalogů, přičemž cena činí 30 Kč/katalog. Tato investice se zákazníkovi vždy vrátí v podobě vyšší návštěvnosti webu a tedy i vyšších obratů.

Marketing na Facebooku

Inzerce na FB stránkách
Váš projekt můžeme podpořit velmi efektivní reklamou na stránkách Facebooku, kde vlastníme stránky o celkovém počtu cca. 700 000 fanoušků. Inzerce prostřednictvím FB stránek Vám přinese v den vložení reklamy několik stovek až tisíců potencionálních zákazníků. Cena jedné reklamy pro 700 000 fanoušků činí 500 Kč

Tvorba Facebook aplikací
Pro Vaše záměry můžeme vytvořit na Facebooku také tzv. Facebook aplikace, tedy různé soutěže, testy, kvízy, hry apod. Ceny jsou závislé na náročnosti aplikace, přičemž obvyklá cena kvízu nebo testu činí 1500-2000 Kč, cena složitější aplikace pak 3000-9000 Kč.

Marketingové služby

ATX a PREMIUM SMS služby